Aanvraag subsidie NOW vanaf 6 april 2020

voorschot binnen 2 tot 4 weken

Aanvraag subsidie Noodmaatregel NOW

Het Ministerie laat weten dat het UWV er alles aan doet dat vanaf 6 april 2020 de aanvraag ingediend kan worden. Verwacht wordt dat binnen 2 tot 4 weken een voorschot uitbetaald wordt. Dat is alleen als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Het voorschot bedraagt 80%.

Let op: er moet sprake zijn van een omzetverlies van 20% of meer. Er wordt gekeken naar de omzet in 2019 en daarmee wordt een vergelijking gemaakt. Althans met 25% van die jaaromzet. Die wordt vergeleken met drie maanden omzet in 2020. De periode van drie maanden in 2020 kun je als werkgever zelf kiezen. Je kiest voor een periode van drie maanden, startend vanaf 1 april, of 1 mei of 1 juni 2020. De subsidie wordt kort gezegd berekend aan de hand van het percentage omzetverlies en van het loon in de maand januari 2020, vermeerderd met een toeslag van 30%. Bonussen tellen wel mee, maar een transitievergoeding niet. En let op: er geldt een maximum aan vergoeding. Salarissen van boven een bedrag van 9.538 euro per maand (2x maximum SV-loon) worden slechts tot dat bedrag meegenomen in de berekening. De totale subsidie bedraagt 90% van de uitkomst van die berekening.

Mocht later blijken dat je minder omzetverlies hebt geleden, dan volgt een correctie. Mocht later blijken dat je meer omzetverlies hebt geleden, dan volgt er volgens de mij bekende gegevens geen correctie. En dat vind ik vreemd. Ik vind het redelijk dat die correctie ook naar boven toe werkt. Als je meer omzetverlies hebt dan je vooraf kon inschatten, dan moet dat ook gecompenseerd worden. Maar zo werkt de regeling niet. Althans nu niet. Wellicht wordt de regeling nog aangepast of aangevuld, maar daarvoor heb ik nu geen enkele aanwijzing.

Natuurlijk zijn er werkgevers die het verlies aan omzet om die reden hoger zouden willen inzetten om een hogere subsidie te ontvangen, maar misbruik wordt bestraft. Er wordt zelfs over een vrijheidsstraf gesproken.

Meer weten? Bel of mail me.

Back To top Back to top