Ontslag

Wilt u ontslag op staande voet geven?

Ontslag

Wilt u ontslag op staande voet geven? Of heeft u iemand op non-actief gesteld? Komt een werknemer niet opdagen op het werk? Is de werknemer niet bij de bedrijfsarts geweest? Hoe bouwt u een goed personeelsdossier op? Wanneer kan ik naar de rechter? Zit u met deze vragen, dan adviseren wij u graag. Werken met personeel biedt enorme kansen, maar ook vragen, uitdagingen en soms problemen. Wij adviseren u graag. Wij helpen bij het opstellen van brieven, wij helpen bij gesprekken, wij begeleiden trajecten en beantwoorden al uw vragen. Helder, deskundig en betrokken.

Ontslag op staande voet is een ultimum remedium. Ofwel ontslag op staande voet is alleen in het uiterste geval aan de orde. Als andere mogelijkheden niet passend zijn, dan is ontslag op staande voet pas aan de orde. In veel gevallen lijkt ontslag op staande voet voor werkgevers het beste middel om een arbeidsovereenkomst te beëindigen, maar de rechters gaan er niet zo vaak in mee. Er spelen voor rechters meer factoren een rol bij de beoordeling van een ontslag op staande voet dan u op het eerste gezicht denkt. De rechter vernietigt regelmatig een ontslag op staande voet omdat de reden niet dringend (genoeg) geacht wordt of dat de werkgever niet voldaan heeft aan de formaliteiten voor het ontslag op staande voet. Voor invoering van de WWZ verzocht de werkgever dan een voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de rechter. Daarmee probeerde de werkgever op redelijk korte termijn de arbeidsovereenkomst alsnog via die route te beëindigen. Dat in afwachting van de (andere) procedure bij de Rechtbank tot vernietiging van het ontslag op staande voet. De werkgever wilde daarmee de loondoorbetaling beperken voor het geval het heel lang zou duren voordat er duidelijkheid zou komen over het ontslag op staande voet. Die route is niet zo evident meer. Voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst is na de invoering van de WWZ volgens enkele deskundigen niet altijd meer de aangewezen weg voor het beperken van de loondoorbetaling. 

Tip: laat u tijdig adviseren!

 

Advies op gebied van arbeidskwesties?

Bel ons via +31 (0) 622 92 44 22.

Back To top Back to top