Ondernemingsrecht

Van Alten Juridisch Advies

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is onder te verdelen in verschillende hoofdstukken, zoals onder meer personenvennootschappen, rechtspersonen, koop/verkoop ondernemingen, huurrecht, mededinging, intellectuele eigendomsrechten en aansprakelijkheidskwesties. Waar kunt u bij Van Alten voor terecht? Voor de volgende kwesties:

 • Advisering over de AVG
 • Opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten
 • Opstellen van koopovereenkomsten van aandelen
 • Opstellen van koopovereenkomsten van ondernemingen / van activa en passiva
 • Beoordelen oprichtingsakten rechtspersonen / fusievoorstellen
 • Beoordelen akten van statutenwijziging rechtspersonen
 • Opstellen directiestatuten
 • Beoordelen huurovereenkomsten onderneming/bedrijfspanden
 • Opstellen overeenkomsten personenvennootschappen
 • Opstellen notulen Algemene Vergaderingen/directiebesluiten
 • Begeleiden van aandeelhouders bij aandeelhoudersconflicten
 • Begeleiden van aandeelhouders/Algemene Vergadering bij ontslag statutair bestuurder
 • Begeleiden van reorganisaties/herstructurering, fusies en overnames
 • Verrichten van Due Diligence onderzoek bij koop/verkoop van ondernemingen
 • Adviseren over bovenstaande kwesties
 • Adviseren van de Ondernemingsraad / Personeelsvertegenwoordiging
 • Adviseren over OR-trajecten

Advies over Ondernemingsrecht?

Bel ons via +31 (0) 622 92 44 22.

Back To top Back to top