Peter als externe vertrouwenspersoon

Wat doe ik als vertrouwenspersoon?

Elke werkgever is gehouden een veilige werkomgeving te creëren voor zijn werknemers. Niet in alle gevallen lukt het een veilige werkomgeving te creëren. Vooral in die situatie is de kans dan groot dat psychisch sociale arbeidsstress (PSA) bij werknemers ontstaat. Dit kan nadelige en langdurende gevolgen hebben voor die werknemers. Dat kan uitmonden in (hoger) ziekteverzuim en dat brengt extra kosten voor de werkgever met zich mee. Denk aan loondoorbetaling tijdens ziekte, kosten vervanging, kosten verzuimbegeleiding, juridische kosten, extra zorgkosten en mogelijk imagoschade.

Bij werkgevers is vaak niet bekend wat die gevolgen zijn en wat de kosten zijn die daaraan verbonden zijn. Uit cijfers van TNO blijkt dat het om 2,7 miljard euro per jaar gaat. De kosten van een geëscaleerd pestgeval kunnen volgens TNO zelfs oplopen tot circa 45.000 euro.

Naast bijvoorbeeld pestgedrag is in de afgelopen jaren geregeld in de media aandacht geweest voor Me-Too kwesties en fraudezaken. We weten allemaal dat deze kwestie een enorme impact (kunnen) hebben op betrokkenen bij dergelijke kwesties. En ook op een betrokken bedrijf of organisatie. Voor het gevoel van veiligheid van medewerkers of betrouwbaarheid van het bedrijf/organisatie heeft het vaak nadelige gevolgen. Daar kan een vertrouwenspersoon het verschil maken. Hoe? Door de volgende taken uit te voeren:

  • Opvang en begeleiding melder;
  • Voorlichting en uitleg aan organisatie en medewerkers
  • Advies aan management en bestuur

Een vertrouwenspersoon is toch alleen een luisterend oor?
Nee, een vertrouwenspersoon doet veel meer. Natuurlijk luister ik als vertrouwenspersoon, maar is mijn werk ook gericht op het in de kracht zetten van de melder om zelf het probleem op te lossen, waar hij vaak denkt dat hij dit zelf niet meer kan. Daarnaast geeft de vertrouwenspersoon voorlichting aan de medewerkers van de organisatie over ongewenste omgangsvormen en integriteit binnen die organisatie (bijvoorbeeld in een gezamenlijk overleg, periodieke bijeenkomsten en/of bewustwordingssessies). De vertrouwenspersoon maakt dingen bespreekbaar, zoals het aanspreken op ongewenst gedrag, en hoe goed gedrag beloond kan worden op een of andere wijze.
Minder bekend is dat een vertrouwenspersoon ook gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het management/bestuur van de organisatie over ongewenste omgangsvormen en integriteit binnen die organisatie. Een vertrouwenspersoon signaleert tevens trends en signalen binnen de organisatie, mede op basis van beschikbare cijfers en/of een Risico-inventarisatie en -Evaluatie. Op basis hiervan geef ik gevraagd of ongevraagd suggesties ter verbetering van de situatie of bied ik inspiratie om het beleid te (her)vormen en/of te updaten voor een nog veiligere omgeving voor medewerkers.

Wat doet een vertrouwenspersoon?
Een luisterend oor voor de melder om hem of haar in zijn/haar kracht te zetten om met de situatie en de melding om te gaan. Voorlichting aan en vergroten van bewustwording van medewerkers van een organisatie. En advies aan management en bestuur van een organisatie.

Voor wie?
Voor bedrijven die een externe vertrouwenspersoon willen inzetten in hun organisatie. Die willen werken aan het beperken van de psychosociale belasting of arbeidsstress van hun medewerkers. Hiermee help ik personen die ongewenst gedrag ervaren of tegen een integriteitskwestie aangelopen zijn.

Back To top Back to top