Let op Valkuil bij NOW

NOW voert extra 'ontslagverbod' in. Bij overtreding volgt een fikse boete

Valkuil bij Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW)

Wat mij meteen opvalt aan de noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid?

Een werkgever kan een ‘boete’ krijgen als hij nu eerst een beroep doet op de noodmaatregel en later alsnog personeel moet ontslaan als het financieel echt niet gaat.
Als een werkgever ontslag aangevraagd heeft bij UWV (of nog gaat aanvragen), krijgt hij de kans het verzoek in te trekken. Als de werkgever het verzoek niet intrekt, leidt het tot een correctie van de hoogte van de subsidie op basis van de noodmaatregel. Die correctie is gebaseerd op het loon van de voor ontslag voorgedragen werknemers, maar wordt ook nog vermeerderd met 50%. Dat saldo wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie is gebaseerd, ook al is het loon van die werknemers wel betaald tijdens de ontslagprocedure en de opzegtermijn.
Door die correctie komt de uiteindelijke subsidie lager uit en moet het verschil terugbetaald worden aan UWV.

Deze correctie is van toepassing bij alle ontslagaanvragen in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020, die niet binnen de daarvoor gestelde termijn zijn ingetrokken. Let op: Of UWV de ontslagaanvraag van de werkgever uiteindelijk toe- of afwijst, is niet relevant.

Kortom, denk goed na voordat je een beroep doet op de noodmaatregel.

 

Meer weten? Bel of mail me.

Back To top Back to top