Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is uitdagend en continu in beweging.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is uitdagend en continu in beweging. Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is er veel veranderd in het arbeidsrecht. Dat heeft gevolgen voor (bestaande) arbeidscontracten, ontslagprocedures en de ketenregeling van tijdelijke contracten.

In dat kader adviseren we u graag over:

 • Arbeidsovereenkomsten, oproepcontracten
 • Personeelsreglementen
 • Ziektevoorschriften
 • Wijziging van arbeidsvoorwaarden
 • Werken met oproepkrachten, payrolling en freelancers
 • Samenwerken met een dga/statutair directeur
 • Toepasselijkheid en reikwijdte van cao’s
 • Non-concurrentiebeding of relatiebeding
 • Loonvorderingen
 • Vakantieregelingen
 • Medezeggenschap (Ondernemingsraad, PVT of Personeelsvergadering)
 • Ziekte en verzuim van personeel
 • Werken met AOW-ers
 • Oproepconstructies, WAADI, Inlening, detachering en uitzending van personeel

Ontslag?

Wij begeleiden u in ontslagkwesties. Enkele voorbeelden:

 • Ontslagprocedures bij UWV of Rechtbank
 • Reorganisaties of herstructureringen van bedrijven
 • Sociaal Plan of reorganisatieplan
 • Ondernemingsraad adviseren bij reorganisaties, beoordelen reorganisatieplan en sociaal plan
 • Beëindigen van arbeidscontracten met wederzijds goedvinden /vertrekregelingen (‘gouden handdruk”)
 • Opstellen / beoordelen van vaststellingsovereenkomsten of beeindigingsovereenkomsten

Advies op gebied van arbeidsrecht?

Bel ons via +31 (0) 622 92 44 22.

Back To top Back to top