Burn-out

Re-integratie is maatwerk – de juiste juridische aanpak is een kunst

Burn-out

Voor werknemers

Ziekteverzuim voor een werknemer is vanzelfsprekend heel vervelend. Dat geldt ook voor een burn-
out. Vaak ervaren werknemers het als extra belastend als een werkgever en collega’s niet of niet
altijd zien dat ze niet in staat zijn te werken. Er is veel onbegrip. Dat maakt in veel gevallen het
herstel juist lastiger voor veel werknemers. De re-integratie van de burn-out werknemer is naar ons
idee een bijzondere vorm van re-integratie. Het is namelijk echt een combinatie van maatwerk en de
daarop afgestemde communicatie, rekening houdend met de belastbaarheid van de werknemer.
Heel vaak gaat dat fout in de praktijk.

Voor werkgevers

Werkgevers vinden een burn-out best vaak erg lastig. Werknemers, die ziek gemeld zijn wegens een
burn-out zijn voor werkgevers vaak lastig te begeleiden in het kader van de re-integratie. In de
praktijk denken veel werkgevers dat zij geen of weinig grip op de re-integratie hebben en aan de
andere kant wel het loon moeten blijven betalen. Het zicht op herstel is vaak onduidelijk. De periode
van het ziekteverzuim is vaak niet in te schatten. En het passend werk is vaak niet echt passend bij de
belastbaarheid van de werknemer. Werkgevers leggen geregeld een verkeerde sanctie op aan burn-
out werknemers. Soms ook te snel. Sancties, die aan de werknemer opgelegd worden, zijn vaak niet
juist ingezet of buiten proportie. Ook wordt in de praktijk heel vaak een andere grote fout gemaakt.
Werkgevers kiezen als sanctie voor een opschorting van het loon in plaats van loonstop, en
andersom.

Van Alten Juridisch Advies helpt werkgevers de juiste stappen te zetten en waar nodig, de juiste
sancties op te leggen, zodat de ziekteverzuimperiode zo kort mogelijk is. Dan is de bezetting weer
snel op orde. Dat bespaart weer in financiële zin. Minder vervangende arbeidskrachten of
overwerkvergoedingen van andere werknemers.

Jarenlange ervaring

Van Alten Juridisch Advies heeft jarenlang ervaring met begeleiding van de re-integratie van burn-out
werknemers. Voor werkgevers, maar ook werknemers. Van belang om te weten is dat de jurist(en)
van Van Alten Juridisch Advies ook Gezondheidspsychologie, waaronder vooral het onderwerp burn-
out, gestudeerd heeft.

Meer weten?

Bel naar +31 (0) 622 92 44 22 of mail naar advies@localhost

Back To top Back to top