Nieuw ontslagrecht

WAB Alert deel 3

Nieuw ontslagrecht

WAB Alert

 

Deze WAB Alert gaat over het nieuwe ontslagrecht

 

Vanaf 1 januari aanstaande geldt er een ander ontslagrecht. Dat lijkt wat overdreven want er wordt maar 1 extra ontslaggrond ingevoerd naast de bestaande ontslaggronden, maar het is wel een heel belangrijke nieuwe ontslaggrond. Het is namelijk een combinatiegrond. Vanaf 1 januari mogen ontslaggronden – bij ontslag via de rechtbank (dus niet via UWV) – gecombineerd worden met elkaar, waar dat in 2019 niet mogelijk is.

Bij de invoering van de WWZ in 2015 werd bepaald dat elke ontslaggrond voldragen moest zijn. Dat betekende dat een werkgever een ontslaggrond moest kiezen en deze ook volledig aannemelijk moest maken. Er mag in 2019 niet een beetje ‘verstoorde arbeidsrelatie’ gecombineerd worden met beetje ‘disfunctioneren’, ook al gaan die in de praktijk heel vaak samen. Dat gaat dus veranderen in 2020. Dan mag je wel een niet helemaal gevuld personeelsdossier over ‘disfunctioneren’ combineren met een ‘verstoorde arbeidsrelatie’. Dat doe je dan met een beroep op de zogenoemde combinatiegrond. Opgenomen in sub i van artikel 7:669 lid 3 BW. Ook wel de ‘i-grond’  genoemd. Daarmee wordt het ontslag ‘soepeler’. Nou ja, dan kan het ontslag soepeler worden. Het blijft de vraag hoe de rechter zal omgaan met deze ‘i-grond’, maar de kans is groot dat de rechter eerder tot ontbinding zal komen dan onder het huidige recht het geval is. En dan mag je het ontslagrecht voor de werkgevers wel soepeler noemen.

 

Let op!

Als de rechter de arbeidsovereenkomst van een werknemer ontbindt op grond van de ‘i-grond’, dan kan hij een vergoeding toekennen van maximaal 50% van de transitievergoeding. De rechter kan dat doen, maar is daartoe niet verplicht. Die extra vergoeding komt bovenop de transitievergoeding die in dat geval al verschuldigd kan zijn. Een werkgever betaalt in dat geval aan die werknemer bij ontslag dus kort gezegd 150% van de transitievergoeding. Er hangt dus in beginsel wel een extra prijs aan die ‘i -grond’.

De vraag is of de werknemer dan ook nog een billijke vergoeding kan claimen naast de transitievergoeding en die 50% extra vergoeding. Kan die billijke vergoeding dan ook nog verschuldigd zijn als de werkgever al 50% extra betaalt? Strikt genomen kan het wel, maar de vraag is of de rechter dat op dezelfde voet zal gaan toepassen, zoals dat nu in 2019 gebeurt naast de reguliere transitievergoeding. Ik verwacht zelf dat de rechters terughoudender zullen zijn een billijke vergoeding toe te kennen aan een werknemer als er al 50% extra betaald wordt aan die werknemer.

 

Nog meer?

Als je in 2019 een procedure start, wordt deze volgens de regels van 2019 afgewikkeld. Het nieuwe recht is dus niet meteen van toepassing op de lopende procedures die op 1 januari 2020 nog niet afgerond zijn. Dat geldt dus ook voor de berekening van de transitievergoeding. Die blijft op basis van de regels van 2019 berekend worden. In 2020 wijzigen die regels voor de transitievergoeding ook nog eens. Daarover meer in de volgende WAB Alert.

 

Meer weten? Bel of mail me.

 

Back To top Back to top