WAB Alert

Oproepkrachten in 2020? opgelet

WAB Alert

Deze eerste WAB Alert gaat over oproepkrachten.

 

Als je met oproepkrachten werkt, dan gaat er op 1 januari aanstaande wat wijzigen.

 

  1. Er komt een plicht om de werknemers 4 dagen vooraf op te roepen. Dat moet schriftelijk of elektronisch gebeuren. Anders is de oproepkracht niet verplicht aan een oproep gehoor te geven;
  2. Als de oproep wordt ingetrokken, heeft de oproepkracht toch recht op loon over de uren van die oproep;
  3. Steeds als de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, ben je als werkgever verplicht binnen een maand schriftelijk of elektronisch een aanbod te doen voor de vaste arbeidsomvang van die werknemer. Voor elk nieuw contract na 12 maanden geldt dus de plicht een aanbod te doen voor de vaste omvang! Dat geldt ook als de werknemer het vorige aanbod afgewezen heeft.

 

Nog meer?

  • De werknemer heeft een maand de tijd om in te gaan op het aanbod. Dus als je begin van de dertiende maand een aanbod doet, kan de werknemer er eind van die maand op ingaan. Het kan zijn dat je niet tot overeenstemming komt. Wat geldt er dan? Hoe kan je dat voorkomen? Een tip is in bepaalde gevallen om voor afloop van die 12 maanden bij de aanzegging al een aanbod te doen voor een (lager) vast aantal uur. Een andere optie is het werken op basis van een jaarurennorm (uren uitsmeren over een heel jaar). Daar zitten wel risico’s aan;
  • Voor de berekening van de periode van 12 maanden, worden perioden die elkaar opvolgen binnen zes maanden, samengeteld. Tellen de tussenpozen zelf ook mee? Bel me voor meer informatie;
  • Hoe zit het met een verschuiving van de oproep? Als er een oproep is voor de ochtenduren en die wordt verplaatst naar de middaguren. Wat dan? De oproepkracht heeft dan recht op loon over de oorspronkelijke oproep over de ochtenduren  en de nieuwe oproep over de middaguren!
  • Als je niet een aanbod aan die werknemer doet in die dertiende maand, dan geldt er een sanctie. De werknemer heeft dan recht op zijn loon op basis van die vaste arbeidsurenomvang zolang dat aanbod niet gedaan is;
  • In de cao kan een kortere termijn dan vier dagen opgenomen zijn. Check de cao!

 

Let op: de plicht een aanbod te doen voor vaste uren, geldt ook voor bestaande oproepcontracten! Dus doe voor 1 februari 2020 een aanbod aan alle oproepkrachten, die langer dan 12 maanden in dienst zijn! Ook al zijn ze jaren in dienst of voor onbepaald tijd in dienst.

 

In de wet is vanaf 1 januari aanstaande trouwens een definitie opgenomen van een oproepcontract. Dat was nog niet het geval. Vanaf 1 januari dus wel.

 

Meer weten? Bel of mail me.

Back To top Back to top