Nieuwe ketenregeling arbeidscontracten

WAB Alert

Nieuwe ketenregeling Arbeidscontracten

WAB Alert

 

Deze WAB Alert gaat over de nieuwe ketenregeling.

 

Vanaf 1 januari 2020 geldt er een nieuwe ketenregeling voor tijdelijke arbeidscontracten. De keten mag dan weer drie jaar (36 maanden) duren, voordat er een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. Nu is die periode nog 24 maanden, maar dat wordt dus 36 maanden. Het aantal contracten in die periode blijft maximaal 3 (tenzij de cao iets anders zegt). De contracten worden in de keten samengeteld als de tussenpoos tussen de contracten korter is dan 6 maanden (waar dat voor 2015 nog drie maanden was).

 

Gaat het meteen in?

Ja, er geldt op dit punt geen overgangsrecht, dus de nieuwe ketenregeling gaat meteen in.

 

Een voorbeeld doet wonderen:

 

Voorbeeld 1:
Contract 1

1-10-2017- 30-9-2018
Contract 2                        

1-10-2018 – 30-9-2019
Contract 3

1-10-2019 – 30-9-2020

 

Vraag:
Eindigt het laatste contact voor bepaalde tijd automatisch?

Antwoord: Nee. De overschrijding van de keten van 24 maanden vindt plaats in 2019 en dan geldt het huidige recht nog en geldt dus nog de regel: maximaal 3 contracten in 24 maanden.

De nieuwe ketenregeling geldt nog niet op 1 oktober 2019. Het laatste contract is dus meteen een contract voor onbepaalde tijd geworden en eindigt dus niet op 30 september 2020.

 


Voorbeeld 2:

Contract 1 (3 maanden)

1-10-2018 – 31-12-2018

Contract 2 (9 maanden)

1-01-2019 – 30-9-2019
tussenpoos van 4 vier maanden

Contract 3 (8 maanden)
01-02-2020 – 30-9-2020

 

Vraag: Kan contract 3 nog voor bepaalde tijd worden afgesloten?

Antwoord: Ja, dat kan. Op moment van verlenging in 2020 geldt de nieuwe wet al. Dus dan mag de keten 36 maanden zijn.

Hoe lang mag het derde contract dan zijn? 24 maanden? Nee, tot 1 oktober 2021. Dus maximaal 20 maanden. De tussenpoos telt namelijk ook mee ter berekening van de termijn van 36 maanden!

 

 

Nog meer?

Jazeker. In bepaalde CAO’s is een ketenregeling van 24 maanden opgenomen, die gebaseerd is op de ketenregeling van de huidige wet. Als de CAO doorloopt in 2020, geldt die ‘oude’ ketenregeling van 24 maanden dan ook nog in 2020? Dat is een hele goede vraag. In wezen zegt de CAO 24 maanden, maar de wet zegt dan 36 maanden. Mag je dan uitgaan van een ketenregeling van 24 maanden of 36 maanden? Dat is nog niet helemaal zeker te zeggen. Er zijn juristen die zeggen dat de CAO in 2020 niet in die zin mag afwijken van de ketenregeling van 36 maanden. Er zijn ook juristen die zeggen dat de CAO gevolgd dient te worden totdat de looptijd ervan verstreken is. Daarover wordt in de toekomst meer duidelijk.

 

Meer weten? Bel of mail me!

 

Back To top Back to top