Ontslag wegens bedrijfseconomische regels

UWV heeft de uitvoeringsregels aangepast

Nieuwe Uitvoeringsregels UWV Ontslag

Per 1 oktober 2019 gelden er nieuwe uitvoeringsregels voor het UWV bij uitvoering van haar ontslagtaak. Die regels zijn op de website van UWV vermeld. Hieronder ga ik kort in op die wijzigingen.

  • Toets bedrijfseconomische reden/zelfstandig onderdeel: Het UWV heeft als uitgangspunt expliciet opgenomen in de Uitvoeringsregels dat de beoordeling van een bedrijfseconomische redenen onder omstandigheden moet worden getoetst bij een zelfstandig bedrijfsonderdeel;
  • Herplaatsing en omgekeerde afspiegeling: In de Uitvoeringsregels is nu opgenomen dat bij (niet uitwisselbare) functies waarin een deel van de taken terugkomt, de omgekeerde afspiegeling niet verplicht is, wanneer een werknemer niet ‘geschikt’ is voor de functie, maar wel door om- of bijscholing ‘geschikt te maken’ is.
  • Uitwisselbare functies/feitelijke uitvoering: Bij de vaststelling van uitwisselbare functies is voortaan ook van belang hoe in de praktijk – feitelijk – uitvoering wordt gegeven aan de functie. Verschillende omstandigheden kunnen daardoor mede bepalend zijn voor de uitwisselbaarheid ervan.
  • Herplaatsingsverplichting werkgever/inspanningsplicht: Het UWV heeft vastgelegd dat de herplaatsingsverplichting van de werkgever geen resultaatverplichting, maar een inspanningsverplichting voor hem is. Helemaal vrijblijvend is het niet. Het gaat er wel om wat in de gegeven omstandigheden in redelijkheid van de werkgever gevergd kan worden.
  • Ontslagbescherming functionaris gegevensbescherming verplaatst: De verwijzing naar het opzegverbod voor de Functionaris Gegevensbescherming (ex artikel 7:670 lid 10 sub d Burgerlijk Wetboek oud) is verwijderd. De ontslagbescherming van de FG is sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet meer in het Burgerlijk Wetboek geregeld. Dat is wel geregeld in de AVG.
  • Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers: De regeling zal op 1 januari 2020 vervallen. Toch heeft UWV de criteria voor de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers verruimd.

 

Meer weten? Bel of mail me

Back To top Back to top