Slapende dienstverbanden beeindigen?

De Hoge Raad heeft duidelijkheid gegeven

Slapende dienstverbanden verplicht beëindigen?

De Hoge Raad heeft op vrijdag 8 november 2019 bepaald dat een werkgever in beginsel verplicht is zijn medewerking te verlenen aan de beëindiging van een slapend dienstverband wanneer de werknemer dat wenst.

Wat is een slapend dienstverband? Dat is het geval wanneer een werkgever na twee jaar arbeidsongeschiktheid van een werknemer niet heeft opgezegd (hoewel hij dat dan wel kan) en hij werknemer geen loon meer betaalt. Wat schiet een werkgever hiermee op? ‘Voordeel’ voor de werkgever is dat hij geen transitievergoeding is verschuldigd, zolang hij de arbeidsovereenkomst niet beëindigt.

Tot voor kort was een werkgever niet verplicht een arbeidsovereenkomst op te zeggen met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Zelfs als het doel was aan het betalen van de transitievergoeding te ontkomen. Dat vond de Minister SZW weliswaar ‘onfatsoenlijk’, maar de werkgever was op grond van de wet niet verplicht de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte te beëindigen.

Toen duidelijk werd dat de Wet compensatie transitievergoeding in werking zou treden (de werkgever kan daardoor de transitievergoeding bij UWV declareren), werd de vraag nog eens voorgelegd of de werkgever verplicht zijn slapende dienstverbanden te beëindigen.

De Hoge Raad heeft ook bepaald dat de transitievergoeding niet meer hoeft te bedragen dan hetgeen aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn geweest wanneer de werkgever het dienstverband direct na het eindigen van de loondoorbetalingsplicht (doorgaans na 104 weken) zou hebben beëindigd.
Over de jaren dat de arbeidsovereenkomst slapend is doorgelopen hoeft dus geen transitievergoeding te worden betaald.

Zijn er uitzonderingen?
Jazeker. Wanneer de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst (denk aan reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer) hoeft hij niet mee te werken aan beëindiging wanneer de werknemer daarom vraagt.
 

 

 

 

Back To top Back to top