Coronavirus heeft vergaande gevolgen

werktijdverkorting aanvragen hoe doe je dat?

Werktijdverkorting vanwege coronavirus

Werktijdverkorting? Hoe vraag je dat aan?

Veel werkgevers moeten maatregelen nemen om de gevolgen van de overheidsmaatregelen te beperken. Een van de mogelijkheden is het aanvragen van werktijdverkorting. Er zijn veel vragen over de procedure van deze aanvraag en hoe werktijdverkorting in de praktijk werkt. Daarom licht ik dat hieronder toe.

 

Geen doorbetaling werknemer?

Wat bereik je met Werktijdverkorting (WTV)? Dat je geen loondoorbetalingsplicht meer hebt voor je werknemers en de uren waarvoor de vergunning is verleend. Dat is anders als de toepasselijke cao iets anders heeft bepaald. Of er andere afspraken gelden. Check deze altijd goed! De minister is gevraagd de werknemers 100% door te betalen tijdens WTV en de ontvangen WW-uitkering van 70% te verrekenen over de WTV-uren. Uitkomst volgt nog.

Als de werknemer aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoet, zal de WW-uitkering aan de werkgever worden overgemaakt. Let op: dat is achteraf en gaat dus niet gelijk met de WTV in!

 

Voor welke werknemers niet?

  1. oproepkrachten met een nulurenovereenkomst
  2. uitzendkrachten
  3. zieke werknemers (i.v.m. loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte terwijl de werknemer niet werkt
    En natuurlijk niet voor ingeleend personeel.

 

Hoe doe je de aanvraag?

De aanvraag is te doen door het indienen van een digitaal formulier:

https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=32365&mNch=2f6mfii2qr

 

Wat is de voorwaarde?

De werkgever kan gedurende minimaal 2 kalenderweken, maar gedurende maximaal 24 kalenderweken, ten minste 20% van de aan hem ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet of naar verwachting niet benutten

Let op: Als fluctuaties in het bedrijf van de werkgever gebruikelijk zijn, loop je de kans dat de aanvraag afgewezen wordt. Het Ministerie kan immers vragen naar bedrijfsgegevens over de drie voorafgaande jaren. je krijgt de kans wel om aan te tonen dat de terugval door de corona-maatregelen veroorzaakt is.

 

Geldt er een wachttermijn?

De werktijdverkorting gaat pas in na een wachttermijn van 2 weken.
Dat is anders als bij het indienen duidelijk is dat de werkvermindering langer dan twee weken zal duren. Dan zal ontheffing direct worden verleend.

 

Duur vergunning

Als de vergunning verleend wordt, geldt deze maximaal 6 weken. Let op: er geldt géén terugwerkende kracht.
Over periode voor datum aanvraag wordt dus geen WTV-vergunning verleend.

 

Verlenging vergunning

De vergunning kan verlengd worden. Dat kan in beginsel maximaal 3 keer met 6 weken. Dat moet voor het einde van de vergunningstermijn van 6 weken aangevraagd zijn.

Meer weten? Bel of mail me.

Back To top Back to top