het arbeidsrecht gaat wijzigen

per 1 januari 2020 verandert het arbeidsrecht weer

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen

De wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) is aangenomen door De Eerste Kamer! Met deze WAB gaan we volgens de minister naar een sterke en goed functionerende arbeidsmarkt. De verschillen tussen flex en vast werk worden verkleind. Het wordt voor werkgevers zo aantrekkelijker om werknemers eerder een contract met meer zekerheid te geven. Aan de andere kant blijft flexwerk mogelijk, waar dat nodig is. De meeste onderdelen van de WAB gaan vanaf 1 januari 2020 in. De verschillende onderdelen heb ik in een eerdere blog beschreven. Minister Koolmees steekt ook in op de uitwerking van andere wetgeving, die samenhang heeft met de wet Arbeidsmarkt in balans, waaronder ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen. Daarnaast is er inmiddels een brief waarin verdere stappen gezet worden rond de uitwerking van de nieuwe wetgeving voor zzp met o.a. minimumtarieven. Deze wetgeving moet zorgen voor meer duidelijkheid over de positie van zelfstandigen. En deze wetgeving moet schijnzelfstandigheid tegengaan. Ook heeft minister Koolmees de commissie Borstlap aangesteld. Deze commissie onderzoekt de gewenste inrichting van de arbeidsmarkt van de toekomst. De commissie komt eind 2019 met haar aanbevelingen.

Back To top Back to top