Wet DBA geldt toch niet meer?

Regelmatig hoor ik dat de wet DBA afgeschaft zou zijn

Wet DBA geldt toch niet meer?

Regelmatig hoor ik dat de wet DBA afgeschaft zou zijn. Er wordt beweerd dat zelfstandigen geen modelovereenkomsten van de Belastingdienst meer kunnen gebruiken. Dat is een misverstand. Er is veel onduidelijk over de status van die wet DBA. Graag licht ik dat even aan u toe.

Wat houdt die wet ook alweer in? Sinds 1 mei 2016 geldt de wet DBA om schijnzelfstandigheid van ondernemers (zzp-ers) aan te pakken. Hiervoor zijn modelovereenkomsten geïntroduceerd voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Hierin wordt vastgelegd aan welke (strikte) voorwaarden een opdrachtnemer moet voldoen om daadwerkelijk als zelfstandige (en dus niet als werknemer) aangemerkt te worden. Deze overeenkomst moet goedgekeurd zijn door de Belastingdienst. Als de zzp’er en de opdrachtgever zich strikt houden aan de goedgekeurde overeenkomst, zijn naheffing van loonheffing en boetes niet aan de orde. Als zij echter afwijken van die overeenkomst, lopen zij wél het risico op naheffingen en boetes. Tot 1 mei 2017 zou een overgangsjaar gelden waarin de Belastingdienst niet effectief zou gaan controleren bij opdrachtgevers en opdrachtnemers. Nadien zou er wel een effectieve controle plaatsvinden.

Is die wet echt vervallen? Deze wet is niet vervallen of afgeschaft. De staatssecretaris heeft laten weten dat de handhaving op de wet DBA opgeschort wordt tot 1 januari 2018. Het gaat dus alleen om uitstel van de handhaving zelf. De wet zelf is niet uitgesteld. U kunt de goedgekeurde modelovereenkomsten in beginsel dus blijven gebruiken. Let op: als de Belastingdienst van mening is dat sprake is van een evidente schijnzelfstandigheid, zal de Belastingdienst alsnog een naheffing en boete opleggen. De partijen zijn dan ‘kwaadwillend’. Helaas is dat begrip niet duidelijk omschreven, zodat ook niet duidelijk is wat daaronder allemaal begrepen wordt. Het is dan toch nog steeds oppassen geblazen in de periode tot 1 januari aanstaande.

Op 23 januari 2017 heeft de Staatssecretaris deze onrust proberen weg te nemen in een brief aan de Tweede Kamer. Hij meldt daarin dat de Belastingdienst geen naheffingen en correcties zal opleggen als bij controle achteraf blijkt dat geen sprake is van een zzp-constructie, maar een dienstverband waarover loonheffing verschuldigd was. De Staatssecretaris meldt dit ook in een brief aan opdrachtgevers in tientallen sectoren. Daarnaast ontvangen honderdduizenden individuele zzp’ers hierover een brief van de Staatssecretaris.

Van Alten Juridisch Advies informeert u graag over de wet DBA. Ook helpen wij u graag bij het voorkomen van naheffingen en boetes.

Meer informatie gewenst?
Bel naar Peter van Alten (0166 60 36 60).

Back To top Back to top