Gebruik social media in privésfeer

Als werknemer ben je in beginsel gehouden dat beleid na te leven.

Gebruik social media in privésfeer

Mag een werknemer in zijn vrije tijd social media gebruiken, ook al is het volgens zijn werkgever ongepast? Onlangs kwam een chauffeur (in dienst bij een grote Postbezorgservice) in het landelijke nieuws met zo’n kwestie. Hij plaatste onder een facebookbericht een reactie plaatste over aanslagen in Instanboel. Hij had gezegd: “Jammer dat er maar 29 doden zijn, hadden er veel meer mogen zijn. Maar ja, die 29 komen gelukkig niet hier heen, top.” De werkgever meldde op Twitter vervolgens nadrukkelijk afstand te doen van die ongepaste online uitingen van de betreffende chauffeur. De werkgever gaf later die dag aan dat zij besloten had dat de chauffeur vanwege de onacceptabele uitspraken niet binnen het bedrijf paste. Er werd ook gemeld dat per direct afscheid van hem genomen werd. De werkgever baseerde zich op richtlijnen voor haar medewerkers en uitzendkrachten, die inhouden in dat je respect moet tonen voor andere culturen, religies en waarden. En dat je geen lasterlijk, grof, obsceen of bedreigend materiaal mag plaatsen.

Wat is er zo bijzonder aan deze kwestie? Dat de werkgever richtlijnen gebruikt die ook voor uitzendkrachten gelden? Nou, nee. Dat is gebruikelijk te noemen. Wat mij opviel, is dat er mensen waren op social media die heel stellig vertelden dat werk en privé gescheiden is en dat je in privé dat soort uitspraken (dus) gewoon zou mogen doen. Dat is in het arbeidsrechtelijk kader echter niet of niet helemaal zo. Afhankelijk van de situatie, waaronder bijvoorbeeld de aard en de zwaarte van de functie en de positie binnen een bedrijf kunnen uitspraken in de privésfeer wel degelijk een zekere rol spelen in de verhouding met een werkgever. Daarnaast hebben veel werkgevers tegenwoordig een beleid ingevoerd voor het gebruik van social media, ook in de privésfeer. Als werknemer ben je in beginsel gehouden dat beleid na te leven. Aan dat beleid wordt in rechtszaken in ieder geval zeker waarde gehecht door een kantonrechter.

Meer informatie nodig?
Bel naar Peter van Alten (0166 60 36 60).

Back To top Back to top