Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte?

Wetsvoorstel is aangenomen door 2e Kamer

Compensatie transitievergoeding zieke werknemers?

Transitievergoeding voor zieke werknemers?

Minister Koolmees van SZW heeft het wetsvoorstel (tot compensatie van werkgevers) gesteund dat al langer op de plank lag. Het wetsvoorstel voorziet erin dat werkgevers gecompenseerd worden voor de kosten van de transitievergoeding die bij ontslag aan een werknemer betaald wordt na 2 jaar ziekte. De transitievergoeding kan gedeclareerd worden bij het UWV. Altijd en helemaal? Nee, niet altijd en niet helemaal. Het gaat om de transitievergoeding die betaald zou moeten worden op het moment dat de periode van 2 jaar is verstreken. Als de werkgever wacht met opzeggen, dan is dat deel van de transitievergoeding over de periode dat de werkgever geacht heeft met opzeggen, niet te declareren bij UWV. Dus slapende dienstverbanden kunnen nu wel beëindigd worden zonder dat de transitievergoeding ten laste komt van de werkgever, maar de ‘wachttermijn’ kan niet gedeclareerd worden bij UWV. Dat deel van de transitievergoeding over die periode na afloop van die twee jaar ziekte, blijft voor rekening van werkgevers.

Met het wetsvoorstel is de Tweede Kamer onlangs akkoord gegaan. Voor meer informatie zie link:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/07/05/minder-kosten-bij-ontslag-na-ziekte

Back To top Back to top