Corona-apps onder vuur

De privacy zou niet gewaarborgd kunnen worden

Privacy in het geding bij Corona-apps

Op 21 april 2020 neemt het kabinet een besluit over de invoering van een Corona-app en welke dat zal zijn. De afgelopen dagen is er hard gewerkt om een selectie te maken tussen 7 geselecteerde apps.

Al snel werd duidelijk volgens deskundigen dat de privacy niet gewaarborgd zou zijn. Op zaterdag jl. bleek al dat via een van de geselecteerde apps allerlei persoonsgegevens op straat kwamen te liggen. Via de broncode waren oude bestanden online te vinden.

De Autoriteit Persoonsgegevens liet al weten dat zij er niets over kan zeggen omdat zij over onvoldoende informatie beschikt om een oordeel te vellen over de privacybescherming. Er is niet duidelijk wie de gegevens gaat verwerken. Ook mist een kader waarbinnen die app ingevoerd wordt.

Vooraf merk ik op dat ik geen inzicht heb in de apps zelf. Ik weet dus niet welke persoonsgegevens verwerkt worden. Ik denk dat het nogal verschil maakt wat de app precies registreert. Als via die app toegang zou komen tot mijn medisch dossier vind ik dat wat anders dan dat de app registreert waar ik me begeven heb. Via camera’s boven de snelwegen, tankstations, openbare gebouwen is al te achterhalen waar ik geweest ben. Als ik mijn elektrische auto ergens aan de laadpaal aansluit, is te achterhalen waar ik geweest ben. Als ik een bedrag uit de pinautomaat haal of ergens een girale betaling doe, dan is mijn locatie ook bekend. Als het om deze privacy zou gaan, vind ik de ‘inbreuk’ wel meevallen en vind ik dit niet opwegen tegen het belang om het COVID-19 virus in te dammen. Als het gaat om verdergaande persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld medische gegevens, dan is er serieus iets mis met die apps. Dan kan ik me niet voorstellen dat deze de toets der kritiek doorstaan. Maar goed, morgen wordt er beslist. Dus laten we afwachten tot morgen.

Wordt vervolgd.

 

Back To top Back to top