Tozo regeling voor zzp-ers

korting inkomsten uit periode voor crisis niet terecht

Tweede Kamer wil dat gemeenten TOZO regeling soepeler toepassen

De gemeenten in Nederland passen de Tozo regeling voor zzp-ers toe. Zoals bekend is die tijdelijke regeling bedoeld voor zzp-ers die door de Coronacrisis in financiele moeilijkheden zijn gekomen. Zij kunnen onder voorwaarden een tegemoetkoming of uitkering vragen op basis van de zogenoemde Tozo regeling.

Hierbij wordt gekeken naar de periode vanaf maart tot juni 2020. Duidelijk is geworden dat gemeenten de bedragen uit facturen in maart 2020 in mindering brengen op de Tozo uitkering aan de zzp-ers. Die bedragen hebben echter betrekking op de werkzaamheden in de periode voor de Coronacrisis. Dat vinden zzp-ers niet terecht. De Tweede Kamer heeft dit gisteren opgepikt en heeft de gemeenten gevraagd hier soepeler mee om te gaan. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) is hierbij betrokken. Ze zei: “Het is logisch dat ondernemers die werken op factuurbasis alleen inkomens hoeven te verrekenen waarvoor werk is verricht in de maanden maart, april en mei.”

Wat vind ik daarvan? Ik denk dat dit een goed idee is. De werkzaamheden zijn voor de meesten pas in maart 2020 stilgevallen en de facturen in maart 2020 die betrekking hebben op de periode daarvoor, moeten dus buiten beschouwing blijven. Compleet logisch dus.

Back To top Back to top