Regeling Noodmaatregel (NOW) aangepast

kleine correcties in de regeling

NOW alweer aangepast

De noodmaatregel die vorige week in het leven geroepen is, waarvoor op en vanaf 6 april 2020 de mogelijkheid openstaat om de aanvraag voor een loonkostensubsidie in te dienen bij UWV, is alweer gewijzigd. Op een drietal punten, maar niet onbelangrijke punten:

 

  1. De berekening van de subsidie is aangepast (artikel 7), als er toch ontslag wegens bedrijfseconomische redenen voor personeel wordt aangevraagd. Dan is de subsidieverlaging 50% hoger dan als van diezelfde werknemer het loon niet was doorbetaald. Dit klinkt nog wat technisch maar de wijzigingsregeling kent – gelukkig – enkele rekenvoorbeelden om het duidelijk(er) te maken;
  2. De termijn is verruimd van 22 weken naar 52 weken (artikel 14 lid 4 Regeling) voor wat betreft de vaststelling van de subsidie;
  3. Werkgevers met een Nederlands Loonheffingennummer, maar een buitenlands rekeningnummer, kunnen voortaan binnen vier weken aan UWV een Nederlands rekeningnummer doorgeven.

 

Let op: het UWV zal de NOW betrekken bij de uitoefening van haar ontslagtaak. De werkgever zal bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomisch redenen aannemelijk moeten maken dat ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep op de NOW en waarom niet. Volgens de Minister sluit dit aan bij de doelstelling van de NOW (en andere noodmaatregelen), in die zin dat ontslag zoveel mogelijk voorkomen moet worden.

Meer weten? Bel of mail me.

 

Back To top Back to top