Vraag tijdig compensatie transitievergoeding aan

die betaald is bij ontslag langdurig arbeidsongeschikten

Compensatie Transitievergoeding arbeidsongeschikten tijdig aanvragen

Ondanks dat we druk bezig zijn met de Corona-ontwikkelingen in het land, het aanvragen van een loonkostensubsidie op grond van de noodmaatregel Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW) en ook ontslagaanvragen bij UWV wegens sterk teruglopende omzetten en slechte resultaten, komt de datum van 1 april 2020 steeds meer in zicht. Die datum is belangrijk voor het aanvragen van compensatie bij UWV voor de betaalde transitievergoeding aan langdurig arbeidsongeschikten.

Zet het in je agenda en ga op 1 april 2020 naar de site van UWV om de compensatie aan te vragen. Stuur de volgende gegevens mee bij je aanvraag om compensatie:

 

  • de ontslagvergunning van het UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter;
  • de beëindigingsovereenkomst, als het een ontslag met wederzijds goedvinden was. Uit de beëindigingsovereenkomst moet blijken dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
  • gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen. Bijvoorbeeld documenten die aantonen hoe hoog het bruto maandsalaris was en hoe lang het dienstverband heeft geduurd;
  • een bewijs dat de (hele) transitievergoeding is betaald, bijvoorbeeld een bankafschrift.

 

Meer weten? Bel of mail me.

Back To top Back to top