Noodmaatregel ook voor flexibele krachten?

loonkostensubsidie voor flexibele arbeidskrachten

Noodmaatregel ook voor flexibele arbeidskrachten?

Sinds kort geldt de noodmaatregel noodfonds overbrugging werkgelegenheid NOW. Hiermee kan de werkgever een loonkostensubsidie van UWV ontvangen bij een omzetverlies van minimaal 20%. Die subsidie gaat tot maximaal 90% van de loonsom. De vraag komt dan op of dit ook geldt voor het loon van de flexibele arbeidskrachten in het bedrijf. De overheid heeft hierop een duidelijk antwoord gegeven, zie hierna.

“Kan ik ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers met een flexibel contract?

Ja, dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan.”

Meer weten? Bel of mail me.

Back To top Back to top