Transitievergoeding in 2020 anders

WAB Alert

Transitievergoeding wijzigt in 2020

WAB Alert

 

Deze WAB Alert gaat over de transitievergoeding.

 

Op 1 januari aanstaande wijzigen de regels voor de berekening van de transitievergoeding. De opbouw van de vergoeding verandert in 2020 in belangrijke mate op verschillende vlakken.

 

In 2019 gaat de opbouw nog over volledige tijdvakken van zes maanden (1/6 maandsalaris per tijdvak van zes maanden) en geldt er na 10 jaar een ‘verzwaarde’ opbouw (1/4 maandsalaris per tijdvak van zes maanden) en voor werknemers van 50 jaar en ouder nog een extra ‘verzwaarde’ opbouw (1/2 maandsalaris per tijdvak van zes maanden). Die regels gaan wijzigen of vervallen per 1 januari 2020.

 

Vanaf 2020 geldt een opbouw van 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Geen ‘verzwaarde’ opbouw na 10 jaar en geen ‘verzwaarde’ opbouw voor oudere werknemers meer.

 

Let op: deze opbouw gaat meteen in op de eerste dag van het dienstverband! Dat is in 2019 pas vanaf 24 maanden.

Dus als iemand in de proeftijd ontslagen wordt, heeft deze persoon in beginsel ook recht op een transitievergoeding over de perioode dat hij bij jou in dienst is geweest.

 

Nog meer?

De afronding op volledige tijdvakken is voorbij. Er wordt in 2020 per dag berekend wat de tranistievergoeding is. Dus geen afronding meer van het dienstverleden naar beneden of naar boven. Gewoon per dag afrekenen.

Een transitievergoeding die in het verleden al aan die werknemer is betaald, wordt in mindering gebracht op de latere transitievergoeding. Dat is alleen zo bij datzelfde dienstverband met die werknemer of als de werkgever als een opvolgende werkgever wordt beschouwd van de vorige werkgever en er in het verleden door die vorige werkgever al een transitievergoeding betaald is geweest.

Vanaf 1 april 2020 kan UWV de door de werkgever betaalde transitievergoeding compenseren als het ontslag plaatsvindt wegens bijvoorbeeld langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer. In een andere WAB Alert ga ik daar op in.

 

Meer weten? Bel of mail me.

 

Back To top Back to top