Slapend dienstverband en toch een ontslagvergoeding?

de rechter heeft bepaald dat de transitievergoeding betaald moet worden

transitievergoeding bij slapend dienstverband?

De rechter in Den Haag heeft onlangs bepaald dat de werkgever verplicht is de arbeidsovereenkomst van een werknemer op te zeggen, die wegens langdurige arbeidsongeschiktheid niet meer in staat is te werken bij die werkgever. Hierbij speelde een rol dat de transitievergoeding gecompenseerd zal worden door UWV op grond van de Compensatieregeling Transitievergoeding Langdurig Arbeidsongeschikten. Dat zal pas vanaf april 2020 kunnen plaatsvinden, maar wel met terugwerkende kracht tot 2015.

Is de toon nu gezet? Kunnen andere langdurig arbeidsongeschikten meteen slapend dienstverband ook naar de rechter stappen en een vergoeding claimen?

Ja, dat kan. Werknemers met een slapend dienstverband maken zeker een gerede kans, maar niet in alle gevallen zal het tot dezelfde uitkomst leiden zoals in de recente zaak van de rechter in Den Haag. Het gaat om de feiten en omstandigheden. Zoals zo vaak. Het maakt nogal verschil of de prognose op herstel infaust is of niet. Als er een kans is dat er weer duurzaam benutbare mogelijkheden zijn binnen afzienbare tijd, wordt het weer anders. Bovendien speelt naar mijn idee ook een rol hoe de werkgever het re-integratiebeleid voert. Als de werkgever heel actief is en allerlei mogelijkheden aandraagt voor een zinvolle besteding van de re-integratie in welke vorm dan ook, wordt dat mogelijk anders beoordeeld dan een werkgever die het dienstverband echt slapend houdt en niets doet aan re-integratie en zelfs maandenlang geen contact met de werknemer heeft.

De uitspraak van de rechter in Den Haag was in kort geding. De vraag is hoe dat in een bodemprocedure uitvalt. Ik kijk uit naar meer uitspraken van rechters in deze discussie.

Wordt vervolgd.

Back To top Back to top