BSN en AVG

ook de belastingdienst heeft een grondslag nodig voor BSN

BSN en AVG. Opgelet!

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/onderzoeksrapport_bsn_in_btw-identificatienummers.pdf

Uit een recent onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is gebleken dat de Belastingdienst geen grondslag had om BSN te verwerken in bepaalde rapporten, die zij bij een onderzoek bij eenmanszaken uitbracht. Dan gaat het om een van de zes grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat is als de verwerking noodzakelijk is vanwege:

  • uitvoering overeenkomst
  • wettelijke verplichting
  • vitale belangen
  • publieke taak
  • gerechtvaardigd belang

of als er toestemming gegeven is voor de verwerking.
Hierop ben ik in een eerdere bericht/blog al ingegaan.

Als de grondslag ontbreekt, dient het gebruik van BSN vermeden te worden. Spreekt dat voor zich? In de praktijk zie ik toch veel hardnekkige patronen bij ondernemers en organisaties over het gebruik van persoonsgegevens en ook van BSN. Dat is niet altijd in lijn met de AVG. Lees meer over gebruik van BSN en grondslagen in het rapport zelf.

 

 

Back To top Back to top