Nieuwe gedragscode

voor verbond van verzekeraars

Nieuwe gedragscode in lijn met AVG

https://www.verzekeraars.nl/branche/zelfregulering/overzicht/verwerking-persoonsgegevens-gedragscode

Het verbond van verzekeraars heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nu ook verwerkt in een nieuwe gedragscode. De vorige gedragscode was gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens. Beter bekend als de Wbp. Die Wbp is vervallen per 25 mei 2018. In plaats daarvan geldt nu de AVG en de uitvoeringswet AVG.

Het verbond heeft dus nu een nieuwe gedragscode. Lees er alles over via de bovenstaande link.

 

Back To top Back to top