Arbeidsmarkt in balans

Wetsvoorstel is bekend

Wet Arbeidsmarkt in balans

Arbeidsmarkt in balans. Hoe dan?

In oktober 2017 berichtte ik al dat het ontslagrecht weer zou gaan wijzigen in de toekomst. Ontslaggronden (zoals disfunctioneren en verstoorde arbeidsrelatie) mogen dan weer samengevoegd worden terwijl dat nu niet zo is. Die wijziging zal ertoe kunnen leiden dat ontslag relatief makkelijker wordt. Over die wijziging is nu meer bekend. De minister heeft nu het (concept) wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) bekend gemaakt. Dat voorstel houdt trouwens meer in dan alleen een wijziging van het ontslagrecht. Zo wordt het recht en opbouw van de transitievergoeding gewijzigd. De werknemer heeft in de toekomst direct vanaf de aanvang van de arbeidsovereenkomst recht op die vergoeding (en nu is dat pas vanaf het 2e jaar van het dienstverband). Ook zal er een regeling komen voor compensatie van kleine werkgevers als zij een transitievergoeding moeten betalen bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of ziekte.

Wat verandert er nog meer? De ketenregeling van tijdelijke contracten. De maximale lengte van de keten wordt (weer) drie jaar in plaats van twee jaar. Ook de tussenpoos van zes maanden kan bij cao eerder worden verkort naar drie maanden.

Het meest opvallende is wat mij betreft de wijziging van de proeftijd. Die mag in de toekomst vijf maanden duren. Dat is alleen als je een contract voor onbepaalde tijd sluit. Bij een contract voor bepaalde tijd geldt een maximale proeftijd van drie maanden, als het contract voor twee jaar of langer geldt.

Voor oproepkrachten wijzigt er ook een en ander, zoals bijv. de oproeptermijn. Payrollmedewerkers worden bovendien steeds meer als reguliere werknemers gezien. Dat wordt allemaal in dat wetsvoorstel geregeld.

Tot slot wijs ik op de lagere WW-premie als een vast contract aangeboden worden. Kortom, een heleboel wijzigingen in de toekomst. Wanneer? Dat duurt nog even. Ik kom er op terug.

 

Meer weten? Bel Peter van Alten op 0166 60 36 60.

of mail naar advies@localhost

Back To top Back to top