Deadline Arbowet

Contracten met Arbodiensten moeten voor 1 juli 2018 aangepast zijn

Deadline nieuwe Arbowet

De Arbeidsomstandighedenwet is op 1 juli 2017 op een ingrijpend aantal punten gewijzigd. Eerder schreef ik daar in mijn blog al over. Die wijzigingen hebben grote gevolgen voor de praktijk. Het overgangsrecht stelt werkgevers in staat het bestaande contract met hun Arbodienst aan te passen om te voldoen aan de nieuwe verplichtingen uit de nieuwe Arbowet. Op 1 juli 2018 moeten de contracten dus voldoen aan die nieuwe eisen. Anders volgt een boete.
Kiest u dan voor een vangnetregeling of een maatwerkregeling?

Hulp nodig bij het opstellen of beoordelen van een nieuw contract? Neem vrijblijvend contact met ons op.
Tot straks?

Peter van Alten

Back To top Back to top