AVG brengt grote veranderingen op privacygebied

Is jouw organisatie er al klaar voor?

Bent u al AVG Proof?

Klaar voor de AVG?

Het is nog ongeveer drie maanden tot 25 mei 2018. Een belangrijke datum als het om bescherming van persoonsgegevens gaat. Vanaf die datum moet iedere organisatie voldoen aan de nieuwe eisen van de AVG. Wat is de AVG? Dat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze nieuwe Verordening heeft grote gevolgen voor de dagelijkse praktijk als het gaat om persoonsgegevens. Het gaat niet alleen om zuivere persoonsgegevens, maar veel meer. Dus niet alleen bestanden met namen, BSN, adressen en dergelijke, maar ook gegevens gekoppeld aan IP-adressen, MAC- adressen, cookies en ook e-mailadressen en dergelijke.

De nieuwe regels gelden voor alle organisaties. Dus niet alleen ziekenhuizen, gemeenten of accountants of salarisverwerkers, maar alle organisaties die privacygevoelige informatie opslaan, bewerken en/of delen. Het verzamelen van e-mailadressen voor een nieuwsbrief valt bijvoorbeeld al onder de nieuwe wet. Heeft u wel eens per ongeluk een e-mailbericht naar de verkeerde persoon gestuurd? Dan zit u al fout in de zin van de bescherming persoonsgegevens.

De nieuwe wet brengt heel wat eisen met zich mee. Ik denk in eerste instantie aan de technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens. Enerzijds  bescherming van uw documenten op uw server of in the cloud. Anderzijds verplichtingen voor uw personeel hoe zij moeten omgaan met privacygevoelige gegevens. Ook regels voor het melden van een zogenoemd datalek. Naast een verwerkersovereenkomst, geldt er in veel gevallen ook een verplichting tot het bijhouden van een register, het opstellen van privacy beleid, een heldere privacyverklaring en in bepaalde gevallen het aanstellen van een privacy  officer. Er komt dus echt veel bij kijken.

AVG-proof? Het blijkt dat veel bedrijven nog niet klaar zijn met de invoering van alle veranderingen die de AVG met zich meebrengt. Het is wel noodzaak om er echt werk van te maken en de benodigde maatregelen te nemen en de vereiste documenten op tijd klaar te hebben. Als uw organisatie dit niet op orde heeft, wordt namelijk een boete opgelegd. Die boete bedraagt 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijze omzet. Graag bieden wij u onze scan aan om te bepalen of u voldoet aan de AVG. Tevens bieden wij u de benodigde documenten aan.

Hulp nodig bij de invoering van de maatregelen uit hoofde van de AVG?
Bel of mail: Van Alten Juridisch Advies.

Back To top Back to top