Mag je als werknemer de Mediation afbreken?

Lees hier hoe het Gerechtshof erover denkt..

Mag je als werknemer Mediation afbreken?

Als je als werknemer ziek bent en de bedrijfsarts adviseert tevens Mediation in te zetten om een conflict met de werkgever op te lossen, moet je dan als werknemer altijd meewerken aan Mediation?

De rechter oordeelde onlangs over zo’n situatie. Tijdens het ziekteverzuim brak de werknemer tot twee keer toe de gestarte Mediation af. Een keer omdat hij zich niet wilde binden aan de gebruikelijke geheimhoudingsverplichting (vanwege een medische beperking). De andere keer omdat hij de mediator niet onafhankelijk vond. Werknemer wilde wel een derde mediator inschakelen, maar dat vond de werkgever niet aanvaardbaar. De werkgever verzocht toen ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter. De werkgever verweet werknemer dat hij niet aan de re-integratieverplichtingen voldeed. De arbeidsovereenkomst werd ontbonden wegens ‘ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer’ (overigens zonder opzegtermijn en zonder transitievergoeding!).

Het Gerechtshof oordeelde daarna dat de zieke werknemer niet mocht weigeren de geheimhoudingsverklaring te ondertekenen bij de eerste Mediator. De geheimhouding bij Mediation is gebruikelijk en een essentiële voorwaarde. Die verplichting tot geheimhouding zorgt ervoor dat al wat besproken wordt tijdens de Mediation, vertrouwelijk is en blijft. Dat mag later niet gebruikt worden buiten de Mediation om. In beginsel ook niet tijdens een rechtszaak. Het Gerechtshof oordeelde nog wel dat werknemer de tweede mediator wél had mogen afwijzen omdat duidelijk was dat de mediator volgens werknemer niet onafhankelijk zou zijn.

Eindoordeel: de arbeidsovereenkomst bleef ontbonden. Dit keer vanwege een ‘verstoorde arbeidsverhouding’. Dus het was niet meer een ‘ernstig verwijtbaar’ ontslag, maar ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie. Het gevolg was dat er wel een opzegtermijn in acht genomen werd. De arbeidsovereenkomst eindigde daardoor een maand later. Verder werd een transitievergoeding toegekend aan werknemer. Toen kon werknemer wel aanspraak maken op een (ZW- of WW-)uitkering.

Meer weten over Mediation? Bel Van Alten Juridisch Advies.

Back To top Back to top