Ontslag op staande voet

Wat te doen?

Ontslag op staande voet

We weten allemaal dat ontslag op staande voet direct ingaat en dat het heel ingrijpend is. Wat minder bekend is, is dat een ontslag op staande voet bij de rechter niet snel stand houdt. Nog minder bekend is dat de gevolgen van ontslag op staande voet tegenwoordig voor een werkgever veel groter zijn dan vaak gedacht. Ik doel dan op de situatie dat een werknemer het niet eens is met het gegeven ontslag op staande voet en via hoger beroep en eventueel via cassatie bij de Hoge Raad zijn gelijk kan halen. Het kost veel tijd voordat er duidelijkheid is gekomen of het gegeven ontslag op staande voet terecht is of niet. Ook is het vaak heel onzeker hoe de procedure gaat uitvallen.

Wat moet je als werknemer doen?


Bij ontslag op staande voet zal UWV een WW-uitkering meestal weigeren omdat sprake is van verwijtbare werkloosheid. Een werknemer heeft er dus groot belang bij dat ontslag op staande voet aan te vechten. Hoe doe je dat?

  • Binnen twee maanden een verzoek indienen bij de rechtbank om het gegeven ontslag te laten vernietigen
  • Je bereid en beschikbaar houden het werk bij je werkgever te verrichten
  • Aanspraak maken op loondoorbetaling tijdens de periode vanaf de dag van het ontslag op staande voet

Het alternatief is dat je het ontslag niet laat vernietigen, maar dat je een vergoeding van werkgever eist omdat hij ten onrechte opgezegd heeft en de opzegtermijn niet in acht genomen heeft.

Het gaat bij de rechter heel vaak om de vraag of er wel een dringende reden was voor het ontslag (zoals bijvoorbeeld diefstal, mishandeling of bedreiging) en of de werkgever dat kan aantonen, maar ook over de vraag of aan de formaliteiten voor ontslag op staande voet voldaan is.

Welk voordeel heeft het voor werknemers?


Het gebeurt niet zelden dat de rechtbank het ontslag terecht vindt en het Gerechtshof het ontslag vervolgens niet terecht vindt. De werknemer is dan (weer) in dienst bij de werkgever. Het loon over de periode dat de werknemer ten onrechte ontslagen was komt dan vaak – met terugwerkende kracht – voor rekening van de werkgever. Dat is een heel groot risico voor de werkgever. En een kans voor de werknemer.

Dus, er zit veel onzekerheid aan ontslag op staande voet voor de werkgever. De werkgever zal vaak niet willen dat de werknemer een lange procedure start bij de rechter, maar ook niet dat de werknemer in hoger beroep gaat (laat staan: in cassatie gaat). Om strategische redenen raad ik werknemers al aan naar de rechter te stappen en daarna in hoger beroep te gaan. Mijn ervaring is dat veel werkgevers in dat geval een voorstel zullen doen aan werknemer de zaak met een vertrekregeling “af te kopen”.

Kansen voor de ontslagen werknemer?


Dat is in het algemeen niet zo eenvoudig te zeggen voor alle ontslag op staande voet-zaken, maar ik denk dat je wel kunt zeggen dat de positie van de werknemer (in procesrechtelijke zin) sterk verbeterd is. En dat biedt meestal goede kansen voor de werknemer.

 

Back To top Back to top