Billijke vergoeding

bij ontbinding arbeidsovereenkomst

Hoge billijke vergoeding bij ontbinding arbeidsovereenkomst

Een werknemer heeft bij ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst via de rechter in beginsel recht op een ontslagvergoeding. Deze vergoeding wordt de transitievergoeding genoemd. Daarnaast kan een werknemer ook een billijke vergoeding eisen. Die billijke vergoeding is verschuldigd als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Of iets heeft nagelaten.

Wat oordeelde de rechter onlangs?
De werkgever wilde de arbeidsovereenkomst met werknemer (apotheker) laten ontbinden wegens een verstoorde arbeidsrelatie. Werknemer gaf aan dat de werkgever die ontslagreden verzonnen had, maar dat het in werkelijkheid om vermeend disfunctioneren ging. Werknemer vond trouwens wel dat werkgever zelf de verhouding verstoord had, waardoor sprake van ernstig verwijtbaar handelen van werkgever. Naar het oordeel van de kantonrechter leverden de door de werkgever aangevoerde feiten en omstandigheden geen redelijke grond voor ontbinding op. Toch ontbond de kantonrechter de arbeidsovereenkomst omdat werknemer de ernstige verstoring van de arbeidsverhouding had erkend.

De kantonrechter vond ook dat de werkgever de verstoring van de arbeidsrelatie zelf verstoord had. Nergens bleek immers uit dat werknemer jarenlang onvoldoende gefunctioneerd zou hebben. De kantonrechter was van oordeel dat “onderonsjes” tussen een vakgroep in het bedrijf en werkgever zelf, de verhouding met werknemer hadden verstoord. Van belang was ook dat de werkgever een procedure gestart had tegen werknemer vanwege mogelijk disfunctioneren. Daarvoor bleek op dat moment geen enkele aanleiding en dat moest werkgever worden aangerekend. De kantonrechter was van oordeel dat werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld had. Aan werknemer kwam daarom een billijke vergoeding van 125.000 euro bruto toe, ook om dergelijk handelen of nalaten van de werkgever te voorkomen. Daarbij nam de kantonrechter in aanmerking het bijzonder kwetsend te vinden dat werknemer, zo kort voor zijn pensionering en na zo een lange tijd zonder klachten gewerkt te hebben, plotseling en ten onrechte in een situatie wordt gebracht die hierop volledig haaks stond en geen andere herstelmogelijkheid kende dan deze billijke vergoeding.

 

Back To top Back to top